Ny studie om långsiktig funktion hos dagvattendammar

Dagvattendammar är en vanligt förekommande anläggning i Sverige för att fördröja och rena dagvatten. Men hur ser den långsiktiga funktionen ut i en dagvattendamm och vad är viktigt att tänka på vid utformningen för att uppnå en god rening och fördröjning? I denna studie har ett antal kommunala dagvattendammar i flera svenska kommuner studerats för att försöka besvara dessa frågeställningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.
DELA