Stor uppslutning på VA-guidens utbildning om dagvattenanläggningar på bjälklag

Det var närmast fullsatt på VA-guidens utbildning om anläggningar på bjälklag som arrangerades förra veckan.

Utbildningen gav deltagarna, förutom tips om dimensionering och utformning av anläggningar, även en introduktion i Stockholm stads åtgärdsnivå för dagvatten.

Är du intresserad av att gå någon av VA-guidens utbildningar? Läs mer under utbildningar.