Täby kommun satsar på information om dagvatten till fastighetsägare

Är du som fastighetsägare medveten om vilka rättigheter och skyldigheter du har vad gäller att hantera dagvatten? Är du beredd på en översvämning på din egen tomt eller på gatan? I en ny broschyr ges tips på hur det går att förebygga dagvattenrelaterade problem samtidigt som dagvattnet kan nyttjas som en resurs.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.