VA-guidens nya sidor om va-planering är här

Hej och varmt välkommen till våra nya sidor för va-planering! Nu är vi äntligen på plats under VA-guidens tak, alla tre områden: små avlopp, dagvatten och va-planering.

Vi hoppas att våra nya va-planeringssidor kommer att ge dig det stöd och den information du behöver, allt för att det ska bli enklare för dig att komma vidare i dina va-planeringsfrågor.

Utseendet är nytt, om du inte redan har kollat runt på sidorna för små avlopp, som ser snarlika ut. Ta gärna en titt på instruktionsfilmen för just Små avlopp, för att lära dig hur sidorna är uppbyggda. Här nedan finns också en liten sammanfattning om vad du hittar under flikarna på de nya sidorna för va-planering.

Lite tips om vad du hittar under flikarna på nya sidorna:

  • Start va-planering – Här finns de senaste publicerade nyhetsinläggen inom va-planering. Startsidan ger en sammanfattning av de senaste inläggen. Du kan till exempel sortera inläggen. Använd som startsida eller en favorit i webbläsaren.
  • Fråga experten – Här kan du ta del av alla frågor som besvarats av vår expertpanel och ställa din egen fråga.
  • Publikationer – Här är alla de dokument, publikationer, forskningsartiklar m.m. som tidigare fanns i va-planeringsguidens kunskapsbank. Du kan använda dig av sökfunktionen eller ämnestaggarna för att filtrera de inlägg du ser.
  • Ämnessidor – Här har vi samlat information specifikt för våra olika ämnesområden: gemensamhetsanläggningar, 6§ LAV, kretslopp, omvandlingsområden, va-kommunikation och va-planer. Använd dig av de olika ämnessidorna för att snabbare hitta den information du söker efter.
  • Projekt – Under denna sida hittar du pågående eller avslutade projekt inom området va-planering t.ex. hittar du numera nätverken om VA-rådgivning och Kretslopp – små avlopp.
  • Kalender – I kalendariet samlar vi viktiga evenemang, utbildningar m.m. som anordnas inom området för vatten och avlopp.

Utbildningar – ligger i en separat flik bredvid va-planeringssidorna på VA-guiden. Vill du veta mer om vilka utbildningar som VA-guiden erbjuder för alla våra ämnesområden ska du kolla här. Specifikt för va-planeringsfrågor kan vi bl.a. erbjuda:

  • Kommunal planering och VA-juridik
  • 6§ Lagen om allmänna vattentjänster i VA-planeringen
  • Gemensamhetsanläggningar för VA

Har du några frågor eller hittar du inte det du söker? Kontakta gärna mig.

Hjärtligt välkommen in på nya sidorna för va-planering!