Välkommen Hässleholm, ny medlem på va-planering och dagvatten

VA-guiden hälsar välkommen till Hässleholms kommun, en av våra nyaste medlemmar in på dagvatten och va-planering. Vi har pratat med Jonas Sjögren, GIS-ingenjör i Hässleholms kommun om de planeringsfrågor som kommunen har framför sig vad gäller vatten och avlopp.

Jonas Sjögren är nyanställd sedan november förra året och har en något så ovanlig titel som GIS-ingenjör, för att jobba med va-planeringsfrågor. I vanliga fall brukar det kanske stå samhällsplanerare, VA-ingenjör, VA-utredare eller liknande på visitkortet när man jobbar med dessa frågor. Jonas tillhör dock avdelningen Mät/GIS, en avdelning under Stadsbyggnadskontoret där man traditionellt sett hittar kommunens planeringsfrågor.

Aktuella frågor för kommunen just nu, är arbetet med att ta fram en VA-plan enligt modellen i HAV:s Vägledning för kommunal VA-planering. Tidsperspektivet för kommunens arbete med VA-planen ligger på ca ett och ett halvt år. Den kombinerade VA- och klimatanpassningsstrategin ska vara klar i år. Det är via kommunens revisorer, som vid granskningen av tillsynen för enskilda avlopp och planeringsarbetet för utbyggnaden av det kommunala VA-nätet, rekommenderade ansvariga nämnder/bolag att ta fram en VA-plan. Kommunen tar ett helhetsgrepp om VA-frågorna ur ett planeringsperspektiv där även dagvattenfrågorna finns med. Just dagvattenfrågor är en annan del av Jonas Sjögrens arbetsuppgifter då han jobbar med dagvattenutredningar åt kommunens olika detaljplaner. Det är roliga och intressanta arbetsuppgifter, som kopplar mot arbetet med GIS i mångt och mycket, en bra kombination helt enkelt.

Läs mer om Hässleholms beslut om VA-plan och VA-strategi här.