VTI ska öka kunskapen om mikroplaster från transportsystemet

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har av regeringen fått i uppdrag att ta fram och sprida kunskap om utsläpp av mikroplaster från transportsystemet. En första delredovisning ska ske i december 2018.

Naturvårdsverket har i en rapport (Naturvårdsverket, 2017) konstaterat att vägtrafiken utgör den största källan till mikroplaster i miljön. Det är då främst slitage av däck samt av vägmarkeringar och beläggningar som bidrar till mängden mikroplaster. Även sjöfarten utgör en källa.

Det nya uppdraget ska ta fram ytterligare kunskap om vilka egenskaper mikroplaster från transportsystemet har och hur de kan kopplas till exempelvis vägbeläggningar, däck och fordonsteknik. Även hur stor del av utsläppen som når vattendrag, sjöar, hav och åkermark ska utredas.

Uppdraget redovisas i tre delar: den 1 december 2018, den 1 december 2019 samt den slutliga redovisningen i december 2020. Uppdraget har en budget på totalt 15 miljoner kronor.

Läs mer om uppdraget på VTI:s hemsida.
Ladda ner regeringsbeslutet här.