Styrelsens protokoll 2018-2019

Här samlar vi protokollen från styrelsens sammanträden under verksamhetsåret 2018-2019.

Första protokollet är från det konstituerande mötet i mars strax efter årsmötet. Vid övriga tillfällen har styrelsen hållit möten via Skype.

Återstående styrelsemöten och protokoll

  • 2019-03-07 (vid behov inför årsmötet 12 mars i Halmstad)

Förändringar i styrelsen under verksamhetsåret

  • I augusti slutade Anna Ericsson (Södertälje) som ordförande i och med hennes föräldraledighet. Emma Eldevåg (Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS) tog över ordförandeskapet enligt beslutet vid årsmötet 2018.
  • Bodil Forsberg (Kungsbacka) slutade som styrelseledamot och kassör då hon tillträdde en ny tjänst som handläggare vid Havs- och vattenmyndigheten.
  • Styrelsen fyllnadsvalde Ingela Caswell (Skellefteå) som ersättare för Bodil.
  • Patrik Kühn (Hässleholm) tog sig an kassörskapet efter Bodil.
  • Från och med 2019 slutade Torun Stening (Gotland) i styrelsen då hon tillträdde en ny tjänst vid Länsstyrelsen.

Nedan hittar du protokollen från styrelsemötena. Vi har valt att lägga upp varianter utan signatur då de med signatur kan ha försämrad läsbarhet på grund av utskrift och inscanning. Samtliga bifogade protokoll finns även som signerade.

Mer information om användarföreningen