Avloppslistan inlägg februari 2018

Avloppslistan

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-28 februari 2018. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du deras namn och e-postadress i inläggen i din mailbox (om du prenumererar på Avloppslistan).

Ämnen som diskuterats:

 • Serviceavtal – krav eller frivillighet? sid 2
 • Omhändertagande av förbränningsaska och torv? sid 4
 • Användning av icke tvättad bergkross ”makadam” i bland annat markbädd, sid 4
 • Geohydrologisk undersökning? sid 6
 • Svarab BDT-rening, sid 7 (ej svar)
 • Risker med BDT-vatten, sid 7
 • Krav på tvättat krossmaterial i en efterpolering? sid 10 (ej svar)
 • Bioglobe, sid 10
 • Minireningsverk – hur jobbar ni med tillsyn? sid 11
 • Krav på avlopp från häststall? sid 12
 • Alnarp clean water, sid 13
 • Muddring av avloppsdamm, sid 15 (ej svar)
 • Biovac efterpolering väteperoxid, sid 15
 • Förelägga entreprenör, sid 16
 • Leda till gammal bädd, sid 17
 • TreeWell, sid 18
 • Digitala hjälpmedel vid tillsyn av små avlopp i fält, sid 19
DELA