Utredningen om hållbara vattentjänster närmar sig avslut

Utredningen om hållbara vattentjänster ska redovisas senast den 31:a maj och texterna har varit ute på en sista granskning hos expertgruppen. Häromdagen kom det ett nytt facebookinlägg där de viktigaste förslagen som kommer att finnas med presenterades:

Ett tillägg till §6 i vattentjänstlagen som säger att kommunerna ska beakta möjligheten till andra enskilda lösningar som har ett motsvarande skydd för miljö och hälsa innan de bygger ut kommunalt vatten.

En avloppsdeklaration för alla med enskilt avlopp som ska visa hur det är ställt och underlätta för fastighetsägare att åtgärda innan kommunen tillsynar.

Ett krav på kommunerna att göra en plan för hur försörjningen av vattentjänsterna i kommunen ska se ut.

Vi gissar att det kommer att komma ett långt dokument i slutet av maj som vi alla kommer att kasta oss över. En annan variant för att ta del av materialet är att anmäla sig till VA-guidens utbildningsdag den 5:e juni i Stockholm. Där kommer utredaren Anders Grönvall själv att presentera utredningen och dess förslag. Dessutom blir det under dagen flera intressanta kommuncase med kommuner som redan har tänkt mycket på dessa frågor, blandat med tid för frågor och diskussion.

Läs mer om utbildningsdagen den 5:e juni – Kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen.