Ska det äntligen hända något med slamfrågan?

Nyligen tog radioprogrammet Klotet i P1 upp frågan om hantering av slam och återföring av fosfor till jordbruket. Detta då Sveriges kommuner riskerar att få problem med växande slamberg inom en snar framtid om inte slamfrågorna får en lösning.

Frågan om slam och återföring av näringsämnen har diskuterats nationellt i decennier och regelverket om slamhantering har inte uppdaterats sedan 1994 trots flera försök att få till nya regler och mål för återföring av fosfor. Naturvårdsverkets förslag om hållbar återföring av fosfor har legat utan beslut hos regeringen sedan 2013 och regeringen får kritik att det inte händer något. I Klotets inslag får du höra flera ledande experter på området och miljöminister Karolina Skog om varför det inte hänt något i slamfrågan och att det snart kanske kan hända något.

–  Jag delar bilden att det är hög tid att vi tar tag i den här frågan och vi har ett väldigt aktivt arbete på gång och kommer återkomma med förslag, säger miljöminister Karolina Skog.

Enligt den enkät Klotet genomfört vill alla Sveriges politiska partier, utom Sverigedemokraterna som inte tagit ställning, införa ett nytt nationellt mål om att återföra fosfor från avloppsslam till jordbruket. Med ett nytt nationellt mål och en lagstiftning kring att återföra fosforn kommer det i praktiken vara nödvändigt med nya sätt att ta hand om slammet än att sprida slam på åkermark.Tyskland och Danmark har redan tagit sådana beslut om förbränning och frågorna diskuteras bland annat i Schweiz, Nederländerna och Finland. De vanligaste teknikerna idag handlar om olika sätt att förbränna slammet och därmed få bort alla föroreningar och utvinna fosforn. I Sverige pågår en del forskning t.ex. vid högskolan i Borås med att ta fram fosforrik aska ur slam men jämfört med våra europeiska grannländer har vi inte kommit lika långt kring frågorna om slam och återföring av näringsämnen.

För hela inslaget i P1:s Klotet – Risk för slamberg i Sverige 2018-05-16

Läs mer om fosforutvinning i Europa, SVU-rapport