Skyfall orsakar översvämningar och elavbrott i Skåne

Ett antal orter i nordöstra Skåne har under kort tid fått mycket stora mängder nederbörd, något som har orsakat både översvämningar och elavbrott. 

Det är SVT nyheter (13/6) som rapporterar om skyfallen, som orsakat översvämningar i bland annat orterna Broby, Hanaskog och Knislinge. Nederbörden har i vissa fall fallit i form av hagel. Ovädret resulterade även att ett tak på en industrifastighet rasade in, dock utan att någon person kom till skada.

Hur definieras ett skyfall?
Enligt SMHI:s definition av skyfall krävs att det faller minst 50 mm nederbörd på en timme eller minst 1 mm nederbörd på en minut.

Har skyfallen blivit kraftigare och mer vanligt förekommande de senaste 20 åren? 
Det är en av de frågor som besvaras i en rapport av SMHI som har tagits fram med syfte att öka kunskapen om kraftig nederbör och skyfall i nuvarande och framtida klimat. Läs VA-guidens sammanfattning av rapporten här (för medlemmar).