Ny va-rådgivare för Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn

VA-guiden har fått chansen att prata lite med Arja Kalvas, som är det senaste tillskottet i den växande skaran av va-rådgivare som har börjat anställas runtom i Sveriges kommuner. Arja tillträder sin tjänst 1 september i år och hon kommer vara va-rådgivare i Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyns kommuner.

Arja har en bakgrund som marinbiolog med både forskning och marin miljöövervakning på sitt cv. Hon har också jobbat som va-rådgivare tidigare för Haninge och Nynäshamns kommuner och sen våren 2017 är hon anställd som miljöinspektör i Luleå kommun med bl.a. enskilda avlopp på sitt bord.

Din tjänst som va-rådgivare är ny, kan du berätta lite om bakgrunden till hur tjänsten kom till?
-Det har funnits ett stort behov för rådgivning sedan avloppsinventeringarna startade i de olika kommunerna. I Luleå påbörjades inventeringar så smått redan 2003 med några års paus och som sedan 2016 har kommit igång ordentligt i antal inventerade fastigheter.

I Piteå har man inventerat under flera år, men har inte haft resurser att bearbeta materialet, i Boden och Älvsbyn har man inventerat lite, men inte systematiskt. Kommunernas miljöinspektörer använder mycket av sin arbetstid för att svara just på allmänhetens frågor om VA och behöver avlastas och det behövs också samordning mellan miljöinspektörer, VA, politiker och branschen.

Varför blev det en gemensam va-rådgivare för dessa fyra kommuner?
-Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyns kommuner har sedan länge ett samarbete även i andra frågor och kallas för fyrkanten, så det var logiskt att göra så även i fråga om va-rådgivning. Man sökte LOVA-bidrag vilket beviljades och tjänsten är tidsbegränsad (2 år), men det finns önskan att permanentera tjänsten. Rent placeringsmässigt kommer jag sitta i Luleå kommun.

VA-guiden kan konstatera att arbetsuppgifterna är många som va-rådgivare då man läser arbetsbeskrivningen för tjänsten. Man ska vara en länk mellan privatpersoner och tillsynsmyndigheten, bygglov- och planhandläggare, VA-huvudmannen samt konsumentrådgivaren, avlasta miljöinspektörer så att den kommunala tillsynen av enskilda avlopp kan effektiviseras, ge rådgivning och stöd till privatpersoner och därigenom verka för att gamla enskilda byts ut till moderna välfungerande avloppsanläggningar, öka medveten för utsläpp från enskilda avlopp genom fortlöpande informationsinsatser m.m.

Du kommer ha ett brett arbetsområde både geografiskt och vad gäller de olika arbetsuppgifterna. Vilka kommer bli dina största utmaningar som va-rådgivare?
– Många, inte minst lära känna alla kommuner och deras förutsättningar. Tjänstebeskrivningen är också väldig diffus och jag måste skapa en verksamhet som inte finns. Kommer nog behöva stöd från VA-rådgivningsnätverket.

Avslutningsvis konstaterar Arja att tjänsten som va-rådgivare kan bli väldigt ensam, att inte kunna bolla frågor med kollegor och inte ingå i ett team men vi önskar Arja välkommen till VA-guidens nätverk för va-rådgivare och tänker att det finna många va-rådgivningskollegor runt om i Sverige som säkert delar med sig av sina erfarenheter inte minst i VA-rådgivningsnätverket.

Läs mer om VA-rådgivningsnätverket här.