Expertsvar om fördelningsbrunn och anläggningens form

Fråga 1a: En entreprenör i vår kommun har anlagt en infiltrationsanläggning med förgrening (t-rör, se bifogad bilden ovan) efter en enkammarbrunn istället för att använda en fördelningsbrunn. Vad anser ni om det? Vi har i kommunen påpekat att en jämn fördelning inte kan garanteras eftersom rören kan sätta sig och hamna snett men entreprenören är envis med att det är samma funktion. Han säger även att fördelningen i infiltrationer aldrig blir helt jämn ändå.

Bild 1b. Svängd infiltration

 

Fråga 1b: Infiltrationen ligger inte heller helt rak utan är något svängd i horisontalled (se lilla bilden bredvid). Anser ni att det kan påverka funktionen i infiltrationen?

EXPERTPeter NilssonCivilingenjör inom väg och vattenTeknikkonsult och geohydrolog på VA-teknik och Vattenvård AB

SVAR:

Fråga 1a: Fördelning över bädden. Den här patentlösningen har jag inte sett tidigare. Den är tyvärr inte OK. Det kan man visa både genom teoretiska beräkningar och praktiska tester. Vad man då ser är att vid minsta avvikelse i nivå på spridarrören ut från fördelningen blir resultat stor diskrepans i flöde mellan rören. För att det här arrangemanget ska fungera krävs att T-kopplingen (röda markavlopp PVC) som syns i bild 1 har sin horisontella del helt horisontell. Det minsta det lutar åt något håll blir fördelningen fel. Dessutom måste de efterföljande spridarledningarna (svarta PE-rör) vara på exakt samma nivå åtminstone ett par meter ut från det röda T-kopplingsröret för att båda rören ska kunna medverka lika i spridningen över bädden. Det kan räcka med några stenar under ett av rören så har man saboterat spridningen. Jag tycker det är trevligt med nytänkande och alternativa lösningar men denna är tyvärr inte OK – inte utan extremt stor noggrannhet i avvägningen. Fördelning med särskild fördelningsbrunn, t.ex. med V-skibord ger inte 100 % fördelning men långt mycket bättre fördelning än vad man får genom att ansluta två rör ut från en vanlig brunn.

Fråga 1b: Rak eller svängd infiltration. Formen har ingen som helst betydelse för reningsförmågan. Viktigt är att ytan är den korrekta, att man inte överskrider sin maxlängd och att man har max 2,0 m c/c mellan spridarrören.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av avloppsguiden/VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd.