”Se till att ditt avlopp inte orsakar smitta”

Avloppsguiden medverkar i Rädda Östersjön som är en annonsbilaga till Svenska Dagbladet. I arbetet med trycksaken intervjuades Björn Eriksson, redaktör små avlopp och för avloppsguiden.se, om små avlopp. Temat var smittskydd.

– Det är alltid spännande och lite nervöst att bli intervjuad om ett område som för de flesta är relativt okänt. Det är ju inte varje dag en annonsbilaga har ett sådant lovvärt tema, säger Björn Eriksson.

Så här blev artikeln: Se till att ditt avlopp inte orsakar smitta

På hemsidan finns ett arkiv från tidigare nummer och det är rätt gott om artiklar om små avlopp. Här kan du läsa senaste numret av Rädda Östersjön som pdf