Studie om blå-gröna lösningar med förhoppning om förbättrad dagvatten-dialog

Dagvattendamm i stadsdelen Augustenborg, Malmö.
En ny konceptmodell beskriver funktionen hos en blå-grön dagvattenlösning. Förhoppningen är också att modellen ska underlätta dialog och kommunikation mellan olika aktörer som arbetar med dagvattenfrågan. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.