Pengar från Klimatklivet till NSVA:s miljö- och avloppsprojekt med tre rör ut

NSVA får 2 miljoner kronor från Naturvårdsverkets klimatinvesteringsstöd, Klimatklivet till deras nya avloppssystem med tre rör ut. Avloppsprojektet som ska byggas i stadsdelen Oceanhamnen och som ingår i Helsingborgs stadsförnyelseprojekt H+.

Projektet är något så unikt som ett kommunalt avlopps- och insamlingssystem som kommer byggas med tre olika ledningar för; toalettavfall (vakumrör), bad, disk och tvättavlopp samt kvarnat matavfall.

Syftet med pengarna från Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet och Helsingborgsprojektet med tre rör ut, uppfyller kriterierna mycket väl både vad gäller lokala och nationella miljömål med minskad övergödning, minskad klimatpåverkan och minskad vattenförbrukning men även flera hållbarhetsmål i Agenda 2030. En av de stora vinsterna med projektet är också en ökad återvinning av näringsämnen som kan används som gödning i jordbruk.

Stadsförnyelseprojekt H+ fick även 2018-års Avlopps- och kretsloppspris som delas ut i samband med den årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp.

Läs mer:
Pressmeddelande från NSVA, 2018-11-05
Naturvårdsverkets information om Klimatklivet