Avloppslistan inlägg september 2018

Avloppslistan

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 september 2018. Inläggen återges anonymt. Om du vill kontakta någon av miljöinspektörerna som skrivit så hittar du deras namn och e-postadress i inläggen i din mailbox (om du prenumererar på Avloppslistan).

Ämnen som diskuterats:

 • Förelägga markägare eller husägare? sid 2
 • Obebodda hus, sid 2
 • Infiltrationsbädd vid jordvärme (inget svar), sid 3
 • LTAR och perkolationstest (inget svar), sid 3
 • Avslag på ansökan – faä skickar in ny ansökan utan ändring? sid 3
 • Enskilda avlopp nära kommunal vattenledning (inget svar), sid 3
 • Tillsyn av gemensamhetsanläggningar med vacuum-system, sid 4
 • Förbränningstoalett, anmälningsplikt/tillståndsplikt? sid 5
 • Tillsyn på fastighet som inte nyttjas för tillfället, sid 6
 • OxyG, sid 6
 • Jordvärme och infiltration, sid 7
 • Starka reningsverk, sid 7
 • Makadambädd, sid 7
 • Tvingande slamtömning, sid 8
 • Dilemma miljösanktionsavgift, sid 9
 • Spårning av påverkan från avlopp på dricksvattentäkt, sid 9
 • Tidsfrist för tillstånd, sid 11
 • Servitut Vs Fiskodling (inget svar), sid 12
 • Klagomålsärende, sid 13
DELA