Christer Axelsson från Ramboll går på VAK för att ta del av det senaste inom dagvatten och va-planering

Hej Christer Axelsson, uppdragsledare och utredare inom VA på Ramboll Water och en av våra återkommande deltagare på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp med ett tiotal konferenser i bagaget.

Vi på VA-guiden är såklart nyfiken på vad som gör att du återkommer till konferensen år efter år?

– VAK är ju en av de största konferenserna inom avlopp och miljö, så det känns viktigt att vara med och ta del av den senaste utvecklingen på området. Vad är på gång, vilka frågeställningar arbetar konferensdeltagarna med och har nya, spännande lösningar arbetats fram?

Vart hittar man dig på konferensen i år? Är det bara dagvatten och va-planeringsfrågor för hela slanten?

– Jag kommer att försöka få en överblick av hela konferensens innehåll, men just nu så är mitt fokus främst dagvattenhantering (både kvalitetsfrågor men också skyfallshantering) och va-planering.

Är det någon föreläsning som du är särskilt intresserad av?

– Det ska bli intressant att ta del av hur kommunerna arbetar med va-planering och uppföljning av den, t ex Falkenbergs föreläsning. Det ska också bli spännande att höra Thomas Larms föreläsning om ny metod för beräkning av åtgärdsbehov för dagvattenrening.

Avslutningsvis, vad hoppas du ta med dig hem från konferensen?

-Massor av nya och konkreta exempel på hur Ramboll som företag kan hjälpa våra uppdragsgivare att arbeta för en bättre vattenmiljö, både sett till kvalité men också avledning och skyfallshantering. Därutöver intressanta och tankeväckande samtal med andra konferensdeltagare.


Vatten Avlopp Kretslopp 2019

Till konferensens hemsida
Hela programmet för Vatten Avlopp Kretslopp 2019
 Till anmälan