Ny expert – Maja Englund från RISE

Vi på VA-guiden är mycket glada att hälsa vår senaste expert, Maja Englund, projektledare på RISE, välkommen till vår expertpanel. Maja har mångårig erfarenhet av små avloppsfrågor bland annat från sin tid som miljöinspektör i Örebro kommun.

Maja jobbar nu på RISE som projektledare med fokus på just små avlopp och har även ansvaret för driva RISE:s testbädd för småskalig avloppsrening. På sitt bord har Maja också frågor om standarder och certifieringar som rör små avlopp och kretslopp av fraktioner från små avlopp. Vi på VA-guiden passade på att ställa några frågor till Maja, vår senaste expert i expertpanelen för små avlopp.

Finns det någon fråga som du brinner lite extra mycket för?

– Just nu vill jag ta tag i frågan ”hur illa är det?” kring funktionen av markbaserade små avlopp. Jag skulle vilja få fram ett underlag som kan hjälpa till att bedöma olika funktionsfel och vilken påverkan de har på reduktionen av smittämnen och om de har påverkan på näringsämnen. Detta för att kunna ge en vägledning i när en anläggning behöver göras om och när den är OK, samt vilka åtgärder som är möjliga.

Vad är aktuellt hos er på RISE vad gäller små avloppsfrågor och kretslopp?

– När det gäller små avlopp har vi i dagsläget några projekt som rör bergkross som pågår samt ett projekt om större markbaserade avloppsanläggningar. RISE ingår i styrgruppen för SPCR 178 som arbetar med uppdateringen av reglerna. Dessutom driver vi vår testbädd för småskalig avloppsrening, https://www.testbedsweden.se/test-demo/avloppsrening.

Är du kanske med i något extra intressant projekt just nu?

– I projektet Bonus Return så tittar vi på på tre olika system för återföring av näring från bland annat hästgödsel och klosettvatten. För att kunna jämföra de olika systemen sammanställer vi bl.a. data om insamling, behandling, hygienisering och spridning av klosettvatten i scenarios där en betydande andel av de enskilda avloppen ställs om till klosettvattensortering. Detta ska sedan in i en multikriterieanalys där både kvantitativ och kvalitativ data ska värderas.

Vi hälsar Maja Englund varmt välkommen som ny expert här på VA-guiden.
Här finns Majas första expertsvar, om natriumperkarbonat och bakterier.