Valberedningen söker ledamöter till styrelsen för användarföreningen

Användarföreningen fortsätter att utveckla sitt arbete. I samband med årsmötet under förkonferensen den 12 mars i Halmstad ser styrelsen fram emot diskussioner om inriktningar för framtiden. Vid årsmötet väljs den nya styrelsen.

Årsmötet behöver välja fyra ledamöter. Valberedningen tar därför tacksamt emot intresseanmälningar och tips på lämpliga personer. Föreningen siktar på regional spridning och jämn könsfördelning inom styrelsen.

Flera som deltagit i styrelsearbetet berättar att de sett sin medverkan som en form av vidareutbildning och fördjupning i frågor som rör handläggning av små avlopp. Styrelsen sammanträder ca fem gånger per år via Skype eller telefonmöten. När styrelsen träffas fysiskt i samband med erfarenhetsutbyten, projektträffar eller seminarier står föreningen i regel för resor och logi. VA-guiden stöttar föreningen som sekretariat med att föra protokoll och andra administrativa sysslor.

Kontakta valberedningen om du vill veta mer

Årsmötet ingår i förkonferensen som äger rum dagen före Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle och är öppet för alla miljökontor som är medlemmar i föreningen.

Anmälan förkonferens inklusive årsmöte
Obs! Se separat anmälan för förkonferensen 12 mars

Läs mer om användarföreningen