Mälarenergi årets vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset

Delar av projektgruppen som ansvarat för Munga-projektet

Vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset 2019 är Mälarenergi som genom sin byggnation i Munga norr om Västerås visar att klosettvattensortering med toalettens växtnäring i kretslopp kan vara ett ekonomiskt system för att miljö- och resursmässigt hantera avlopp i befintlig bebyggelse.

– Vi är glada och stolta för utnämningen! Det är många som har jobbat med att genomföra Munga-projektet, från idé till verkstad. Vi tar emot priset som en helhet från Mälarenergi där många funktioner ska lyftas fram: Projektledare, projektörer, kundteam, drifttekniker och alla som på ett eller annat sätt fått det här att fungera. Det känns fantastiskt att få en bekräftelse på att vårt projekt ses som både framåtskridande och hållbart. Vi hoppas att Munga-projektet kan vara en föregångare till liknande projekt framöver i VA-Sverige, säger Martin Lindström, VA-utredare och projektledare inom Munga-projektet.

– Årets Avlopp & Kretsloppspris till Mälarenergi visar att klosettvattensortering med toalettens växtnäring i kretslopp kan vara ett ekonomiskt system för att miljö- och resursmässigt hantera avlopp i befintlig bebyggelse. Tidigare pristagare har visat samma sak för kretsloppsanpassade klosettvattensorteringssystem i såväl den täta nybyggda staden (2018 års pris till Marinette Hagman, NSVA och Helsingborgs stad) som i enskild bebyggelse (2016 års pris till Uddevalla kommun, Västvatten och Uddevalla Energi). Sammantaget har dessa pristagare alltså visat att klosettvattensystem med växtnäring i kretslopp inte bara är bra ur miljö-och resursmässig synpunkt, utan också att de kan vara ekonomiskt realistiska under många olika förhållanden, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.


Juryns motivering: ”Mälarenergi bygger i Munga norr om Västerås Sveriges första avloppssystem med källsortering av klosettvatten i befintlig bebyggelse vid inrättandet av ett nytt verksamhetsområde. Klosettvattnet används som certifierad gödsel på jordbruksmark. Med stor öppenhet, tålamod och teknisk kunskap har Mälarenergi förverkligat kommunens målsättning att hantera avloppet med lokala kretslopp. Genom god samverkan med boende och lantbruk har Mälarenergi noga förankrat ett avloppssystem som möter nya miljö- och kretsloppsbehov i ett omvandlingsområde. Detta projekt är ett föredöme för många av Sveriges tusentals omvandlingsområden!”

Läs mer om Avlopp- och Kretsloppspriset