Regn och snösmältning orsakade översvämningar i väst

Kraftigt regn i kombination med snösmältning har under helgen orsakat höga flöden i vattendrag och översvämningar på flera platser i Västverige.

Vattenansamlingar på vägar längs med kusten har orsakat problem på flera håll rapporterar bl a Sverige Radio (9/2). Det är både på delar av E6:an och på mindre vägar som nederbörden orsakat översvämningar. Framför allt är den västra delen av Västra Götalands län samt de norra delarna av Hallands län som drabbats.

Utöver problem på vägar har två åar svämmat över; Säveån i Partille och Suseån i Getinge. Den sistnämnda ån svämmade över senast 2014, något som resulterade i bostäder under vatten och invånare som evakueras. Till följd av detta investerade Halmstad kommun i ett översvämningsskydd bestående av vallar med automatiska pumpar och dammluckor. Enligt Dagens Nyheter (10/2) övervakas vattenståndet i Suseån kontinuerligt av räddningstjänsten som också är trygg med att översvämningsskyddet klarar av att hantera flöden av den storlek som helgens regn orsakat.


Vill du veta mer om översvämningsskyddet i Suseån? På konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Halmstad den 13-14 mars kommer Ellinor Waldemarson, kommunekolog vid Halmstad kommun och berättar om hur det går att kombinera översvämningsskydd, naturvård och rekreation.

Ta del av hela konferensens program här.