Behov av förändrad dagvattenlagstiftning – del 3

Del 3 av sammanfattningen från seminariumet om dagvattenjuridik i Västerås 29/1 avhandlar exempel på hur olika kommuner arbetar med att säkerställa dagvattenhantering med de juridiska verktyg som finns tillgängliga.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.