Dagvattentillsyn i Örebro

Örebro visade sig från sin bästa sida under VA-guidens dagvattenutbildning med tillsynsinriktning.

Under VA-guidens utbildning med tillsynsinriktning diskuterades både dagvattenteknik och juridik i ett Örebro som visade sig från sin bästa sida.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer och miljöhandläggare samlades i Örebro för att fördjupa sina kunskaper om dagvatten och tillsyn tillsammans med Jonas Andersson, agronom vid WRS AB och Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik AB.

Det var två dagar fyllda med diskussioner om bl a snårig dagvattenjuridik och reningstekniker för dagvatten. Utbildningen kröntes med en exkursion ute i ett soligt Örebro där olika dagvattenanläggningar förevisades.

Nedan kan du ta del av några bilder från utbildningsdagarna.

Är du intresserad av att ta del av VA-guidens utbud av utbildningar? Läs mer här.

Under exkursionen besöktes bl a en växtbädd i centrala Örebro. Funktion och viktiga parametrar för att åstadkomma en välfungerande anläggning diskuterades.
Workshop där deltagarnas egna frågor diskuterades. Anmälningspliktiga anläggningar, snölagringsproblematik och oljerening på parkeringsytor var exempel på frågor som berördes.
Jonas Andersson, WRS, förklarar hur dagvattendammens olika delar.
Ytterligare en växtbädd i Örebro.
Glada utbildningsarrangörer på Örebro Slott, Vilhelm Feltelius och Elin Jansson, VA-guiden.