Konferens om skyfall i urbana miljöer 13-14 juni i Malmö

Den 13-14 juni anordnas en konferens i Malmö om skyfall i urbana miljöer. Under konferensen presenteras bl a slutsatser, lösningar och verktyg från fyra internationella forskningsprojekt. 

Konferensen är ett samarbete mellan NTNU, SMHI, VA SYD och Lunds Universitet och har benämningen Städer, regn och risk (Cities, rain and risk). Syftet är att utbyta erfarenheter vad gäller att hantera utmaningen med urban skyfallshantering.

Under konferensen kommer fyra forskningsprojekt att presenteras utifrån följande teman:

– End-user engagement, tailored tools and public perceptions
– Rainfall and environmental observation and forecasting
– Urban flood modelling and forecasting
– Water management, nature-based solutions and climate adaptation

Ett av projekten som presenteras under konferensen handlar om väderradarteknik som ska ge möligheter att bättre förutse framtidens skyfall. En av aktörerna som varit inblandande i projektet är VA SYD. Undertecknad har tidigare intervjuat en av projektledarna Nicholas South, utredningsingenjör på VA SYD, och du hittar reportaget här.

Läs mer på konferensens hemsida.