Seminarium om kvalitetssäkring av bergkross, den 20 maj i Uppsala

bergskross

RISE, Jordbruk och livsmedel bjuder in till seminarium om kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus till markbaserade avloppsanläggningar måndagen den 20 maj kl 10-15.30, Ultuna i Uppsala kommun.

Sista anmälningsdag är den 8 maj. Ingen deltagaravgift, lunch och fika ingår.
Obs! Antalet platser är begränsat.
Inbjudan och kontaktinfo för anmälan

Inbjudan har gått till producenter av bergmaterial, tillverkare av små avloppsanläggningar, tillsynsmyndigheter och entreprenörer som arbetar med små avlopp.

VA-guiden deltar, bevakar och ser fram emot en givande dag om en fråga som många inspektörer och entreprenörer brukar ha frågor och funderingar om.

Kort om projektet och träffen

Seminariet är en del av projektet Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus till markbaserade avloppsanläggningar som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten. Projektet handlar om att ge ett underlag om kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbaserade anläggningar.

De kornstorleksgränser som idag används för bedömning av filtermaterial för markbäddar har inte uppdaterats sedan 1987. Dagens gränser för kornstorlek som ska motsvara en viss långvarig vattengenomsläpplighet baseras på forskning på naturgrus. Därför finns det anledning att se över hur kornstorleksgränserna bör se ut för bergkross. Det kan också finnas anledning av att se över gränserna för naturgrus.

Projektets tre mål

  1. Undersöka hur den hydrauliska konduktiviteten i bergkrossprodukter varierar beroende på kornstorleksfördelning och packningsgrad.
  2. Undersöka vilka insatser för att kvalitetssäkra material som anses rimliga för bergmaterialindustrin och anläggande entreprenörer och utifrån detta ge förslag på hur kvalitetssäkring kan utföras i praktiken.
  3. Bidra med underlag för uppdatering av kornstorleksgränser för bergkrossmaterial och naturgrus.

Upplägg den 20 maj

Förmiddagen ägnas åt att presentera projektet, bland annat mätdata apropå kornstorleksfördelning och vattengenomsläpplighet hos ett antal material av naturgrus och bergkross.

Efter lunch är det dags för diskussioner:

  • Lämpliga kornstorleksgränser?
  • Vad behövs för att säkerställa kvalitetssäkring av filtermaterial?
  • Vilka roller har bergmaterialproducenter, tillverkare av små avloppsanläggningar, anläggningsentreprenörer och miljöinspektörer i kvalitetssäkringen?

Läs mer i inbjudan till seminariet 20 maj i Uppsala