Studiebesök till Västerviks anläggning för hygienisering av klosettvatten

Betesvallar vid Torsfalls gård där det hygieniserade klosettvattnet sprids på på våren. Foto: Ebba af Petersens

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.