Sveriges radio om tvångsanslutningar i Norrtälje

Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp väcker starka känslor. Sveriges radio P4 Stockholm lyfter fram frågorna i Norrtälje kommun och allmänheten diskuterar via Facebook.

De drabbades perspektiv

I inslaget får man höra om krav på anslutning till kommunalt vatten och avlopp som skulle kosta 310 000 kr för den enskilde husägaren och ytterligare 100 000 kr i kostnader för grävning på den egna tomten. Husägaren förbereder sig för att sälja huset då hon inte har råd med de omkostnader som det medför. Även möjligheten till VA-lån från kommunens sida nämns men med en återbetalning på 10 år och en månadskostnad på 3000 kr i månaden bedömer husägaren att hon inte klarar kostnaden.

Frågan om tvångsanslutningar engagerar och P4 Stockholm har startat en tråd i sin Facebookgrupp och uppmanar alla att diskutera frågorna i inslaget. I tråden konstateras det bland annat att det saknas rapportering om varför kraven finns och hur miljöpåverkan från små avlopp egentligen ser ut.

Fortsättning följer

P4 Stockholm meddelar att man följer upp rapporteringen om tvångsanslutningar med inslag där fler parter kommer att få komma till tals.


Relaterat

DELA