Anmälan öppen: Kommunal va-planering och va-juridik, 9 oktober i Västerås

Nu har vi öppnat anmälan till VA-guidens utbildningsdag för alla er som vill lära er mer om kommunal va-planering och va-juridik.

Arbetar du eller din organisation med va-planeringsfrågor och ska göra en va-plan eller uppdatera den gamla? Behöver ni ökad kunskap och inspiration om hur man kan starta och vidareutveckla va-planeringsprocessen? Är ni intresserade av att lära er mer om vilken lagstiftning som är relevant? Passa på att anmäla dig och säkra en plats och få Early bird rabatt eller ta med hela din förvaltningsövergripande arbetsgrupp och få mängdrabatt.

VA-guiden bjuder in till en dag där våra expertföreläsare Jonas Christensen, miljöjurist Ekolagen och Mats Johansson, systemekolog Ecoloop/VA-guiden kommer att guida oss genom ämnen som:

  • Varför ska vi va-planera och vilka är nyttorna?
  • VA-juridisk genomgång av hur PBL, Miljöbalken, Vattentjänstlagen m fl lagstiftningar som styr kommunernas arbete med vatten och avlopp.
  • Kommunal va-planering ”så funkar det” steg för steg! Presentation av hur en fungerande va-planeringsprocess kan se ut och exempel på framgångsfaktorer och fallgropar.
  • Exempel på hur kommunal va-planering kan ske med utgångspunkt i verkliga fall gällande dricksvattenförsörjning, spillvattenrening och va-utbyggnad samt dagvatten.
  • Va-planering i praktiken – erfarenhetsutbyte och diskussioner.
  • Avslutning med fokus på hur deltagarna kan komma igång med åtgärder på kort och längre sikt.

Målet är att ge grundläggande kunskaper om de juridiska förutsättningarna för kommunal va-planering, visa hur kommuner både kan starta och vidareutveckla va-planeringsprocessen så att den leder till konkreta åtgärder och beslut om policy och strategier.

Läs mer: Information om utbildningsdagen och anmälan.


Observera! Vi har bytt datum för utbildningen till onsdag den 9 oktober. Utbildningen kommer därmed inte vara den 10 oktober som det tidigare aviserats om.