Blågröna lösningar i Sofielund

En illustration från rapporten Blågröna lösningar i Sofielund - klimatanpassningsåtgärder i allt tätare städer. Lunds universitet, 2018.
I ett projekt i södra Malmö har forskare vid Lunds Universitet intervjuat små och stora fastighetsägare för att fånga deras syn på klimatanpassning och möjligheter att skapa blågröna lösningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.