Blågröna lösningar i Sofielund

En illustration från rapporten Blågröna lösningar i Sofielund - klimatanpassningsåtgärder i allt tätare städer. Lunds universitet, 2018.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.