Är du nyfiken på Avloppsguidens användarförening?

Den 17 mars 2020 håller Avloppsguidens användarförening årsmöte i Jönköping. Valberedningen söker kandidater för både ordförande för föreningen samt styrelseledamöter och tar tacksamt emot tips och intresseanmälningar.

Det är dagen före Vatten Avlopp Kretslopp och årsmötet kommer att ligga i anslutning till inspirationsföreläsningen med Renata Chlumska

Flera som deltagit i styrelsearbetet berättar att de sett sin medverkan som en form av vidareutbildning och fördjupning i frågor som rör handläggning av små avlopp. Styrelsen sammanträder ca fem gånger per år via Skype eller telefonmöten. När styrelsen träffas fysiskt i samband med erfarenhetsutbyten, projektträffar eller seminarier står föreningen i regel för resor och logi. VA-guiden stöttar föreningen som sekretariat med att föra protokoll och andra administrativa sysslor. Årsmötet är öppet för alla miljökontor som är medlemmar i användarföreningen.

Kontakta valberedningen om du vill veta mer

Läs mer om användarföreningen