Webbinarium om spillvattenvåtmarker den 28 november

Vill du lära dig mer om hur spillvattenvåtmarker som processteg är uppbyggda och hur de fungerar? Den 28 november bjuder WRS in till ett gratis webbinarium om spillvattenvåtmarker som processteg i kommunala avloppsreningsverk.

Klicka på bild för program.

Under torsdagsförmiddagen den 28 nov kl 10-11, presenteras erfarenheter kring reningsresultat, drift, skötsel och hur anläggningarna fungerat för rekreation och naturvård.

Det har gått mer än 20 år sen de första storskaliga våtmarkerna för rening av kommunalt avloppsvatten byggdes i Sverige. Anläggningarna i Oxelösund och Nynäshamn som fortfarande är i drift, visar tillsammans med andra anläggningar, att reningstekniken är effektiv och robust och kan skapa många värden.

Spillvattenvåtmarker har god rening vad gäller kväve, fosfor och smittoämnen men har även visat god reningseffekt på läkemedelsrester och mikroplaster.

Till anmälan!