Seminariedag om små avlopp hos HaV 5 mars

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till en dag om små avloppsanläggningar den 5 mars. Dagen riktar sig till yrkesverksamma och andra intresserade inom området små avlopp.

Förmiddagen har ett allmänt perspektiv och du får bland annat ta del av föredrag om retention och belastningsberäkningar.

Undrar du hur den nya vägledningen för prövning kommer att påverka dig i ditt arbete med små avloppsanläggningar? Eller är du intresserad av markretention och modeller för beräkningar av fosfor- och kvävebelastning på recipienter? Då ska du anmäla dig till vår dag om små avloppsanläggningar.

Eftermiddagen riktar sig framförallt till branschen och handlar om HaV:s nya vägledning för prövning av små avloppsanläggningar som publicerades under hösten 2019.

Vi vill också starta en diskussion om hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att ansökningarna ska bli så fullständiga som möjligt. Vi presenterar även metoder för att bedöma grundvattennivån och skyddsavstånd till dricksvattentäkt.

VA-guidens kalender

Vi fyller på VA-guidens kalender med evenemang som rör små avlopp, dagvatten och va-planering. Tipsa oss gärna!

Från kalendern: Seminariedag om små avlopp för bransch och andra intresserade

Direkt till anmälan hos HaV

Begränsat antal platser

Dagen är kostnadsfri, lunch på egen bekostnad. Det går också bra att lyssna via Skype.