Va-lotsens roll – ett samtal in till kommunen

Med hjälp av en va-lots och ett samtal in till kommunen satsar Oskarshamns kommun på att guida kommunmedborgare rätt vad gäller vatten och avloppsfrågor. Vad gör en va-lots rent konkret?

Vi har ställt ett par frågor till Robert Norling, va-lots på Tekniska kontoret i Oskarshamns kommun sedan drygt fem år tillbaka. Robert berättar för VA-guiden att själva tjänsten som va-lots skapades för att kommunmedborgarna bara skulle ha en ingång till kommunen. Som det var innan så skickades man vidare till en rad olika tjänstemän vid de olika förvaltningarna för att få svar på sina frågor.

– Nu är jag spindeln i nätet och får samtalen in till mig och kan sedan lotsa frågan vidare till rätt avdelning. Mitt mål är att de alltid bara ska behöva ringa ett telefonsamtal till kommunen för att få svar på sin fråga. Om inte jag kan svara på frågan så ska jag leta efter korrekt information och återkoppla i ärendet.

Finns det fler kommuner som har va-lotsar?
– Vad jag vet så finns det ingen annan kommun som jobbar som oss. Tror nog att det är mer renodlade projektörer, projektledare, byggledare och va-planerare i andra kommuner, säger Robert.

På frågan vad som är roligast att arbeta som va-lots, svarar Robert:
– Det roligaste med jobbet är att jag får vara delaktig i stora delar av va-utbyggnaden i vår kommun. Från att ha första mötet med invånarna i området till att projektera en hållbar va-lösning för att senare upphandla, bygga och se den nya anläggningen växa fram för att till slut kunna lämna över en bra va-lösning till kommande generationer.

Det svåraste i arbetet är att förklara att vi jobbar efter en lagstiftning som ställer krav på kommunen att tillgodose en fungerande vatten- och avloppslösning i ett område där det idag finns enskilda anläggningar. Detta medför en kostnad för fastighetsägarna. Min upplevelse är att fastighetsägarna är positiva till kommunal va-utbyggnad men att det kan vara en ekonomisk tung bit för många att ansluta sig.

Förutom va-lotsarbetet, jobbar Robert också en stor del av tiden med att projektera, upphandla och projektleda §6 LAV-områden i kommunen. Merparten av dessa områden är olika omvandlingsområden utanför tätorterna. Aktuellt för Oskarshamns kommun just nu är att planera för att ansluta 58 st fastigheter i samhället, Björnhult nordväst om Oskarshamns tätort. Inom en tio årsperiod ska man i kommunen ansluta ytterligare 20 st omvandlingsområden till kommunalt va. Det är alltifrån byar, sommarstugeområden, kustnära bebyggelse till öar ute i skärgården.

Till sist, vilka olösta frågor diskuterar ni i verksamheten just nu?
– Hur ska man resonera då det gäller att bygga ut vatten och avlopp i olika områden? Till exempel har det den senaste tiden kommit domar som säger att fastighetsägare som har godkänt eget vatten inte behöver ansluta sig till det kommunala nätet. Hur ska man hantera det i framtiden, när investeringskostnaden i ett projekt kvarstår men intäkterna minskar?

Intressanta frågor från Robert Norling i Oskarshamns kommun. Hör gärna av er till VA-guiden och dela med er hur er organisation resonerar kring frågorna om dricksvatten ovan.


Relaterat:

Oskarshamns kommun, va-plan 2015