Finns det intresse för fortbildningskurs inom små avlopp?

Avloppsguidens användarförening vill ge HaV och våra universitet och högskolor ett tydligt svar om landets miljöinspektörer är intresserade av en fortbildningskurs inom små avlopp som ger högskolepoäng.

Havs- och vattenmyndigheten har haft kontakt med universitet angående möjligheten till fortbildning för inspektörer. En avgörande faktor för intresset för att anordna en sådan kurs är om det finns kursdeltagare i tillräcklig omfattning.

Avloppsguidens användarförening frågar därför om du som inspektör skulle vara intresserad av en fortbildning till exempel på distans om 7,5 högskolepoäng. Det är inga beslut fattade än, det handlar om att få underlag för att komma vidare med frågan.

Du kan svara snabbt, ja eller nej, samt skicka med kommentarer om du vill.