Årsmöte för Avloppsguidens användarförening 2020

Avloppsguidens användarförening kallar sina medlemmar till årsmöte och diskussioner om föreningens framtida arbete. Årsmötet sker före Renata Chlumskas inspirationsföreläsning på Kulturhuset Spira i Jönköping den 17 mars.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.