Kallelse till årsmöte med Avloppsguidens användarförening 17 mars 2020

pratbubblor
Avloppsguidens användarförening kallar sina medlemmar till årsmöte och diskussioner om föreningens framtida arbete. Årsmötet sker före Renata Chlumskas inspirationsföreläsning på Kulturhuset Spira i Jönköping den 17 mars.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.