Användarföreningen önskar tydligare regler för små avlopp

Avloppsguidens användarförening har skrivit till Miljö- och energidepartementet för att betona behovet av ett tydligare regelverk för små avlopp. Styrelsen verkar för att underlätta handläggningen av ärenden om små avlopp och menar att ett tydligare regelverk skulle skapa bättre samsyn i kommunernas kravställande.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.