Överlevnad av covid-19-viruset i dricks- och avloppsvatten

I en teknisk sammanfattning från 3 mars riktar sig WHO och UNICEF till verksamma inom vatten- och avloppsområdet med anledning av utbrottet av covid-19. Utövare uppmanas följa befintlig vägledning från WHO om säker hantering av dricksvatten och sanitet.

Idag finns inga bevis för att coronaviruset som orsakar covid-19 kan överleva i dricks- eller avloppsvatten. Det vi vet är att coronavirus är försedda med ett skört hölje av proteiner och fetter, vilket gör dem mindre stabila i miljön och känsligare för till exempel tvål eller oxidanter som klor. Detta gör att covid-19-viruset sannolikt inaktiveras mycket snabbare jämfört med virus som saknar hölje, så som Hepatit A och norovirus, vilka båda är kända vattenburna smittor. Det finns inte heller några bevis för att avloppsreningsarbetare smittades under SARS-utbrottet 2003, vilket orsakades av ett annat typ av coronavirus.

Som försiktighetsåtgärd bör spolning av toaletter ske med locket stängt för att förhindra stänk och eventuell spridning av smitta via partiklar och små vattendroppar. Befintlig vägledning från WHO om säker hantering av dricksvatten och sanitet gäller även för covid-19, inga extra åtgärder är nödvändiga.

Läs mer: World Health Organization. (2020). Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19: technical brief, 03 March 2020 (No. WHO/2019-NcOV/IPC_WASH/2020.1). World Health Organization.