Tillstånd med villkor för dagvattenanläggning i primärzon grundvattenskydd?

Är det möjligt för en tillståndsmyndighet att föreskriva en specifik teknisk lösning som försiktighetsmått som ett tillägg i ett tillstånd för en dagvattenanläggning? VA-guidens juridiske expert Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.