Varför så höga fosforhalter i dagvatten?

VA-guidens dagvattenexpert Jonas Andersson, WRS ger en uppdatering om kunskapsläget kring halter av fosfor i dagvatten från urbana områden och ger exempel på reningssystem som effektivt avskiljer fosfor där det råder platsbrist.

FRÅGA


Varför är det så höga fosforhalter i dagvatten och hur kan vi begränsa fosfor vid källan? Vilka anläggningar går enkelt att installera vid platsbrist där ytor för bevuxna ytor inte går att anlägga?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.