Digitalt seminarium 8 juni – utsläppskontroll för markbaserade anläggningar över 50 pe

Välkommen att delta den 8 juni på en kostnadsfri seminariedag med fokus på utsläppskontroll för markbaserade anläggningar över 50 pe. Seminariet anordnas av RISE och är en del av ett SVU-projekt.

Syftet med dagen är samla in, diskutera och dela med sig av erfarenheter kring utsläppskontroll för markbaserade avloppsanläggningar över 50 pe för och slutsatser om utsläppskontroll från ett tidigare SVU-projekt om markbaserade avloppsanläggningar över 50 pe kommer också att presenteras.

Målgrupp
Målgruppen för seminariet är tjänstepersoner inom VA och miljösidan hos kommuner/kommunala bolag, teknikleverantörer, entreprenörer, forskare, konsulter och andra sakkunniga inom området.

Anmälan
Vill du vara med? Anmäl dig senast den 3 juni genom att skicka ett e-postmeddelande med namn och organisation till [email protected] (begränsat antal platser, först till kvarn gäller). Seminariet är kostnadsfritt och kommer att ske digitalt via Zoom.

Bland annat kommer Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och VA-guiden att delta. Inbjudan och program (klicka för att ladda ner pdf).

Preliminär agenda
Tid: Aktivitet:

8.30–10.00

Välkomna och praktisk information

Bakgrund kring utsläppskontroll för markbaserade anläggningar över 50 pe, information om pågående projekt och seminariets syfte

Utsläppskontroll ur myndigheternas och branschorganisationernas perspektiv (presentation inklusive frågor/reflektioner):

-Naturvårdsverket
-Havs- och vattenmyndigheten
-Svenskt Vatten

10.00 – 10.15 Rast
10.15 – 11.45 Presentation av förslag på utsläppskontroll från tidigare projekt
Kortare presentationer inklusive frågor/reflektioner
Exempel på ämnen som tas upp:-Stickprov eller samlingsprov?
-Retention och var slutar en anläggning som infiltrerar till grundvatten?
-Svårigheter med att mäta i grundvatten
-Alternativa metoder för utsläppskontroll
11.45 – 12.45 Lunch
12.45 – 14.15 Fortsättning kortare presentationer inklusive frågor/reflektioner

Smågruppsdiskussioner kring utsläppskontroll

14.15 – 14.30 Rast
14.30 – 15.20 Helgruppsdiskussion om utsläppskontroll
15.20 – 15.30 Avrundning och vad händer nu?

Varmt välkomna!