Dom i MÖD avseende slutliga villkor för utsläpp av lak- och dagvatten från avfallsanläggning

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat dom gällande villkor för utsläpp av lak- och dagvatten från en avfallsanläggning. Domstolen anser inte att de villkor som fastställts i första instans är tillräckligt utredda och ärendet ska därför återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.