VA-podden #17 – Olof Jonasson, Tyréns om kejsarens nya dagvattensystem

I det sjuttonde avsnittet av VA-guidens podcast intervjuas Olof Jonasson, Tyréns om hur missförstånd och ineffektiva arbetssätt riskerar att stå i vägen för en hållbar dagvattenhantering i Sverige. 

Gäst i VA-podden är denna gång Olof Jonasson, utredare och dagvattenexpert på konsultföretaget Tyréns. Olof har arbetat med hållbar dagvattenhantering med fokus på dagvattenrening i nästan 20 år, både i Sverige och globalt.

I en artikel, först publicerad på konsultföretaget Tyréns egen blogg och sedan i tidskriften Vatten, delger han några tankar kring vad han ser som missförstånd och ineffektiva arbetssätt och hur det riskerar att stå i vägen för en hållbar och säker dagvattenhantering i Sverige.

I podd-avsnittet diskuteras bland annat skillnaden mellan uppehållstid och uppehållstid (jo, du läste rätt), att fördröjning av dagvatten inte är samma sak som fördröjning av dagvatten och att gröna lösningar inte alltid ger skydd mot översvämningar. Olof delar även med sig av erfarenheter från sitt arbete med dagvattenhantering i Australien.

Olofs artikel, Kejsarens nya dagvattensystem, går att ladda ner sin helhet via Föreningen Vattens hemsida. Du kan också läsa den på Tyréns hemsida.

För att bidra till en optimerad dimensionering av reningssystem för dagvatten har Tyréns även nyligen publicerat ett kostnadsfritt online-beräkningsverktyg som kan användas för dimensionering av ett filtrerings- eller infiltrationssystem. Du hittar beräkningsverktyget via www.lodverktyg.se.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.


Har du en idé på person eller ämne som du vill att vi lyfter fram i VA-podden? Kontakta mig!