VA-podden #18 – Anna Bohman, Martin Karlson och Erik Glaas om Visual Water

I det artonde avsnittet av VA-guidens podcast intervjuas Linköpingsforskarna Anna Bohman, Martin Karlson och Erik Glaas om projektet och visualiseringsplattformen Visual Water. 

Martin Karlson, Anna Bohman och Erik Glaas, Linköpings Universitet.

Visual Water syftar till att stödja och inspirera kommuner i arbetet med hållbar dagvatten- och skyfallsplanering i ett klimat under förändring. Plattformen innehåller information, lärande exempel och verktyg för att underlätta analys och samverkan mellan aktörer i skapandet av klimatanpassade och attraktiva stadsmiljöer.

Bakom projektet står Linköpings Universitet i samarbete med SMHI och en rad andra aktörer.

I avsnittet intervjuas Anna Bohman, Martin Karlson och Erik Glaas vid Linköpings Universitet om bakgrunden till projektet, utmaningar med dagvattenhantering i Sverige och hur plattformen kan bidra till att underlätta kommunernas arbete med dessa utmaningar.

Mer information om Visual Water hittar du på projektets och visualiseringsplattformens hemsida.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.