Nytt projekt i Eskilstuna – hygieniserat klosettvatten från slutna tankar i lokalt kretslopp

Sörby gårds våtkomposteringsanläggning i Eskilstuna kommun.
Eskilstuna kommun satsar på lokalt kretslopp för små avlopp. Kommunen har sedan mars i år testat att samla in klosettvatten från slutna tankar ifrån små avloppsanläggningar för behandling i den befintliga våtkomposteringsanläggning vid Sörby Gård. Klosettvattnet hygieniseras för att sedan användas som biogödsel för odling av energigrödor.  

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.