Den 27 augusti drar Vattenveckan igång i Södermanlands län

Vattenveckan är ett samarbete mellan olika organisationer i Södermanlands län. Den pågår från 27 augusti till 5 september och syftar till att uppmärksamma att vatten är en livsviktig resurs samt skapa förståelse för vattnets många värden.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.