I Trollhättan kan fastighetsägare underkänna sitt avlopp själva

Anne Charlotte Elgåfoss, miljöinspektör i Trollhättans Stad, tillsammans med en fastighetsägare.
T v Anne Charlotte Elgåfoss, miljöinspektör i Trollhättans Stad, tillsammans med en fastighetsägare.
Anne Charlotte Elgåfoss är avloppsinspektör på samhällsbyggnadsförvaltningen i Trollhättans Stad. Hon berättar om den enkät som miljökontoret skickar ut innan tillsyn, där fastighetsägarna kan lämna information och även underkänna sitt eget avlopp och därmed få reducerad tillsynsavgift. Vi får ta del av flera dokument som Trollhättan använder i sin kommunikation med fastighetsägarna inför tillsynen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.