Nya fynd av död fisk i Råån trots åtgärder

Råån, i nordvästra Skåne.
Trots åtgärder från den kommunala VA-huvudmannen NSVA att minska utsläpp av syrefattigt vatten till Råån från en närliggande dagvattendamm har döda fiskar för tredje året i rad påträffats i vattendraget i nordvästra Skåne. Nu väntar ytterligare utredningsarbete för att fastställa orsakerna till den senaste händelsen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.