Ny skyfallstunnel ska byggas i Köpenhamn

En ny lång skyfallstunnel ska göra delar av Köpenhamns centrala delar mer robust mot skyfall. Tunneln kommer att vara 1,3 kilometer lång och ska klara av att hantera 20 kubikmeter vatten per sekund.

För ett decennium sedan drabbades Köpenhamn av omfattande översvämningar som renderade i skador för sju miljarder danska kronor. Staden har sedan dess arbetat hårt med att begränsa effekterna av klimatförändringar.

Som ett led i att förbättra hanteringen av dagvatten och skyfall har NCC i konsortium med Smet Group fått i uppdrag att bygga en skyfallstunnel i centrala delarna av Köpenhamn. Tunneln, som fått namnet Kalvebod Brygge Skybrudstunnel utförs åt HOFOR och Frederiksberg Försyning. Tunneln kommer att bli nästan tre meter i diameter, omkring 1,3 kilometer lång och ska kunna hantera 20 kubikmeter vatten per sekund. Den ska klara av att hantera både dagvatten och eventuella skyfall.

– En sådan här tunnel kommer få stor betydelse för stadens medborgare, särskilt de som rör sig i östra Frederiksberg och Vesterbro. Den kommer skydda värden och skapa ökad säkerhet för framtida klimateffekter och bidrar till att göra områdena robusta mot skyfall, säger Rasmus Sielemann Christensen, vd Frederiksberg Forsyning, i ett pressmeddelande på NCC:s hemsida.

Illustration av den planerade skyfallstunneln. Källa: NCC.

Bygget av tunneln kommer att dock inte att bli helt lätt. Tunneln ska korsa under 21 järnvägsspår, gå genom förorenad mark, byggas mycket nära tunnelbanans tunnlar samt under flera bevarandevärda byggnader i tät stadsmiljö.

Inom ramen för uppdraget ska NCC även bygga Skandinaviens största pumpstation, tillsammans med tre schakt och en ny strandpromenad längs Kalvebod Brygge. Arbetet inleds i början 2022 och allt förväntas vara färdigt under 2026. Ordervärdet för NCC uppgår till 300 miljoner svenska kronor.