VA-guidens nya anläggningswiki

Nu lanseras VA-guidens nya anläggningswiki. Syftet är att samla kunskap om olika typer av dagvattenanläggningar där du som användare kan påverka och bidra till innehållet.

Målet med VA-guidens nya anläggningswiki är samla kortfattad information och tips om vad som är bra att ha i åtanke vid till exempel dimensionering, drift och underhåll och tillsyn av olika typer av dagvattenanläggningar. Tanken med wikin är också att användarna ska kunna påverka innehållet och bidra med ny information om de olika anläggningstyperna. På så sätts hålls informationen uppdaterad och sidorna förblir aktuella över tid.

Totalt tar wikin upp 16 olika typer av anläggningar men fler kan tillkomma beroende på användarnas behov. För varje anläggningstyp finns kortfattad information om dimensionering, förväntad reningseffekt, projekteringsanvisningar, drift och underhåll och tillsyn. Vi har även inkluderat goda exempel på anläggningar från olika delar av Sverige och illustrationer som är fritt att använda i exempelvis dagvattenutredningar och andra dokument. Genom våra annonsörer kan du även ta del av relevanta produkter och tjänster som kan relateras till den aktuella anläggningen.

Öppen för alla

Anläggningswikin kommer att vara öppen för alla. Det innebär att man inte måste vara medlem i VA-guiden för att ta del av den. Notera att anläggningssidorna är inte ska ses som en färdig produkt utan ett verktyg som löpande kompletteras med nya information.

Saknar du någon typ av anläggning eller funktion som borde finnas i anläggningswikin? Sitter du på studie-/projektresultat som skulle passa in under någon av de befintliga anläggninsbeskrivningarna? Eller känner du till någon anläggning som borde finnas med som ett gott exempel? Hör i så fall gärna av dig till oss! Tillsammans ökar vi kunskapen om dagvattenanläggningar.

Anläggningswikin hittar du under menyn för ämnesområdet dagvatten eller via länken www.vaguiden.se/dagvatten/anläggningswiki